Återbruk

Återbruk

Servettringar

Gamla udda bestick får en ny funktion som vackert formade servettringar.