Lämna dina saker till oss!

Det finns tre olika sätt att lämna dina begagnade saker till oss


Lämna direkt till Returbutiken

Det går bra att lämna dina saker direkt till oss. Det finns en inlämningsport till höger om ingången till Returbutiken där inkommande saker tas emot. Kontakta personalen i kassan för att få hjälp. Se hemsidan för Returbutikens öppettider eller ring så får du hjälp. Tel: 090-16 49 12

Lämna till ÅVC

Det finns två Återvinningscentraler (ÅVC) i Umeå som Viva arbetsmarknad samarbetar med. Dessa finns på Klockarbäcken och Gimonäs. På båda ÅVC finns ett separat hus eller bod för dig att lämna dina saker som anses vara värt att återbruka. Dessa transporteras sedan vidare direkt till Viva arbetsmarknad och Returbutiken. För öppettider på Klockarbäcken och Gimonäs se: Vakins hemsida

Ring så hämtar vi

Har du saker som du vill skänka bort och behöver hjälp med transport? Ta då kontakt med vår transportavdelning på mail: jobbpoolen@umea.se eller tel: 070-327 91 98 för att boka en tid.


Varför ska jag lämna mina saker till Viva arbetsmarknad, Returbutiken?

Istället för att bara slänga dina begagnade saker som skräp, skänk dem till Viva arbetsmarknad och Returbutiken. På så sätt bidrar du till kommunens miljöstrategiska arbete och en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör idag ska inte få äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Umeå arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Det miljöstrategiska arbetet handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till medborgarna. Det strategiska arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för Umeborna att leva mer hållbart.

Vi vet att Du är en viktig partner i kommunens arbete för hållbar utveckling och värderar därför din återbruksinsats väldigt högt. Viva arbetsmarknad och Returbutiken genomsyras av ledorden;  ”Allt och alla har ett värde”.  När du lämnar dina begagnade saker till oss bidrar du till stor del  att förverkliga kommunens arbete för miljöstrategiskt arbete och hållbar utveckling.